Beginnen met lezen

Beginnen met lezen

Wanneer een kind net begint met lezen is deze periode erg belangrijk. Er zijn verschillende niveaus waarbij een kind steeds beter begint te lezen en steeds meer leert om goed begrijpend te kunnen lezen. Naarmate dit vorderd zal het steeds een stapje hoger komen en dichterbij het punt komen dat het zonder aarzelingen vloeiend een boek of verhaal kan lezen.

Het is moeilijk om te kunnen zeggen wanneer een kind precies klaar is om daad werkelijk te beginnen met het leren lezen. Eigenlijk moet je dit als leerkracht en ouder een beetje aan kunnen voelen om te weten wat precies het juiste moment is. Al is precies het juiste moment natuurlijk een soort van utopie. Dan blijft het de kunst om in ieder geval zo dicht mogelijk bij het juiste moment te zitten. Indien je namelijk te vroeg begint kan het zijn dat een kind zich gaat ergeren omdat het nog allemaal te moeilijk is en zo snel de interesse verliest. Dit wil je natuurlijk koste wat kost verkomen.

Als je daarentegen te lang wacht kan het weer zijn dat een kind zich in het begin snel verveeld. Hierdoor zal het lezen al snel als saai bestempelen en dit is ook niet wat je wilt. Het beste in een dergelijk geval is om snel wat niveau’s hoger te gaan zodat een kind de aandacht niet voor het lezen verliest. Daarmee zal het enthousiasme gelijk weer toenemen.

Uit bovenstaande blijkt wel dat dit een lastig onderwerp kan zijn. De juiste timing is immers essentieel en wanneer deze er niet is kan het nog wel eens misgaan. Toch komt het vaak wel goed. Indien beide ouders en leerkracht het in grote lijnen eens zijn met wanneer een kind precies klaar is om te gaan lezen moet het resultaat uiteindelijk goed komen.

dante